Kontaktai

KOMISIJOS NARIAI
 

 

Komisijos pirmininkė

Laura MATJOŠAITYTĖ

8 5 239 6961

laura.matjosaityte@vrk.lt

Pirmininko pavaduotojas

Vincentas VOBOLEVIČIUS

8 663 61901

vincentas.vobolevicius@vrk.lt

Pirmininko pavaduotoja-sekretorė

Svetlana MISEVIČIENĖ

8 659 68634

svetlana.miseviciene@vrk.lt

Nariai:

Darijus BEINORAVIČIUS

8 698 44267

darijus.beinoravicius@vrk.lt

 

Olga KILKINOVA

8 639 83547

olga.kilkinova@vrk.lt

 

Donatas LAURINAVIČIUS

8 616 19182

donatas.laurinavicius@vrk.lt

 

Jūratė LEBEDEVIENĖ

8 612 49207

jurate.lebedeviene@vrk.lt

 

Maksimas REZNIKOVAS

8 616 19283

maksimas.reznikovas@vrk.lt

 

Vilius SEMEŠKA

8 681 66261

vilius.semeska@vrk.lt

 

Svajonė ŠALTAUSKIENĖ

8 659 58037

svajone.saltauskiene@vrk.lt

 

Valdemar URBAN

8 659 58038

valdemar.urban@vrk.lt

 

Jonė VALČIUKIENĖ

8 659 26280

jone.valciukiene@vrk.lt

 

Aistė ŽILINSKIENĖ

8 610 04495

aiste.zilinskiene@vrk.lt

 

SEKRETORIATAS

 

RINKIMŲ ORGANIZAVIMO SKYRIUS

 

Vedėja

Reda DANIŠKEVIČIŪTĖ

8 5 239 6969

reda.daniskeviciute@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Jurgita BRUŽAITĖ

8 5 239 6902

jurgita.bruzaite@vrk.lt

Vyriausiasis specialistas

Tomas JAKUTIS

8 5 239 6968

tomas.jakutis@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Dovilė MEDŽIŪNAITĖ

8 5 239 6452

dovile.medziunaite@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Roma RIMAVIČIŪTĖ

8 5 239 6967

roma.rimaviciute@vrk.lt

Vyriausiasis specialistas
 

Jonas SPAIČYS

8 5 239 6977
 
jonas.spaicys@vrk.lt
 

Darbuotoja

Aistė KAZLAUSKAITĖ

  aiste.kazlauskaite@vrk.lt

 

FINANSŲ SKYRIUS

Vedėja

Danguolė JAKŠTIENĖ

8 5 239 6966

danguole.jakstiene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Jurgita BRAZAUSKIENĖ

8 5 239 6962

jurgita.brazauskiene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Jūratė KLEVINSKIENĖ

8 5 239 6965

jurate.klevinskiene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Laima KUČINSKIENĖ

8 5 239 6933

laima.kucinskiene@vrk.lt

   

 

 

POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS

Vedėja

Lina PETRONIENĖ

8 5 239 6986

lina.petroniene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Rimantė IVAŠKOVAITĖ

8 5 239 6900

rimante.ivaskovaite@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Janina LATVIENĖ

8 5 239 6964

janina.latviene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Laima LAZAUSKIENĖ

8 5 239 6989

laima.lazauskiene@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Estera MIEŽYTĖ

8 5 239 6970

estera.miezyte@vrk.lt

Vyriausiasis specialistas Vytautas VILYS 8 5 239 6833 vytautas.vilys@vrk.lt

 

KOMPIUTERINIŲ TECHNOLOGIJŲ SKYRIUS

Vedėjas Darius GAIŽ AUSKAS 8 5 239 6976 darius.gaizauskas@vrk.lt                 
Vyriausioji specialistė
 
Eglė BUZAITĖ
 
8 5 239 6464
 
egle.buzaite@vrk.lt
 

Darbuotoja

Silvija BŪDVYTYTĖ

8 5 239 6454

silvija.budvytyte@vrk.lt

       

 

MOKYMŲ IR KOMUNIKACIJOS SKYRIUS

Vedėja

Kristina IVANAUSKAITĖ-PETTINARI

8 5 239 6982

kristina.ivanauskaite-pettinari@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Diana DAUBARĖ

8 5 239 6829

diana.daubare@vrk.lt                      

Vyriausiasis specialistas

Mindaugas MIZARAS

8 5 239 6528

mindaugas.mizaras@vrk.lt

Vyriausioji specialistė

Jūratė SOKOLOVA

8 5 239 6942

jurate.sokolova@vrk.lt


Pastaba. Spustelėjus ant skyriaus pavadinimo, galima susipažinti su skyriaus nuostatais, ant valstybės tarnautojo vardo ir pavardės  su jo pareigybės aprašymu.