Teisės aktai

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisės aktų nuorodose pateikiama pirminė teisės aktų redakcija. Pasirinkite Jums aktualią ar galiojančią (suvestinę) redakciją

LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI IR KODEKSAI

Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos Prezidento rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos rinkimų į Europos Parlamentą įstatymas

Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

Lietuvos Respublikos referendumo įstatymas

Lietuvos Respublikos piliečių įstatymų leidybos iniciatyvos įstatymas

Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos įstatymas

Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymas 

Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymas

Administracinių teisės pažeidimų kodeksas (207(1) - 207(13), 259(1) str.) - negalioja nuo 2016-12-31

Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksas (XI skyrius) - įsigaliojo 2017-01-01

Baudžiamasis kodeksas (XXVI skyrius)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMAI

Dėl balsavimo internetu rinkimuose ir referendumuose koncepcijos patvirtinimo

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTAI

Ministro Pirmininko potvarkis 2007 m. balandžio 4 d. Nr. 128 "Dėl darbo grupės sudarymo"

Dėl 2007 metų privatizavimo fondo lėšų dalies, Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintoms programoms įgyvendinti, paskirstymo pagal programas ir asignavimų valdytojus (priedo 17p.)

Lietuvos Respublikos finansų ministro 2004 m. lapkričio 22 d. įsakymas Nr. 1K-372 "Dėl Pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinių ataskaitų sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171-63422006, Nr. 41-14822008, Nr. 120-45662010, Nr.-2-94, Nr. 147-75392012, Nr.17-783, Nr. 129-6505). Vėlesni pakeitimai 2014 Nr. 1K-265Aktuali redakcija nuo 2015-01-01.

ĮSAKYMAI

Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2016–2017 metų programos tvirtinimo

Dėl Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2016–2017 metų programos įgyvendinimo darbo grupės sudarymo

Lietuvos Respublikos rinkimų, politinių partijų veiklos ir politinių kampanijų finansavimo korupcijos prevencijos 2016-2017 m. metų programos įgyvendinimo priemonių 2016-2017 metų plano vykdymo 2016 m. ataskaitaPDF dokumentas