2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Jonas    Novogreckis

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Šiaulių rajono (Nr. 45)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 2


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
5. Gimimo data 1962-12-04
6. Nuolatinės gyvenamosios vietos adresas Šiaulių r. sav., Kuršėnai
8. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 11 dalį Jūs turite atsakyti į šiuos klausimus:
8.1 Ar neturite nebaigtos atlikti teismo nuosprendžiu paskirtos bausmės? Neturiu
8.2 Ar nesate asmuo, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą, neišėjęs į atsargą ar pensiją profesinės karo tarnybos karys, statutinės institucijos ar įstaigos pareigūnas, kuriam pagal specialius įstatymus ar statutus apribota teisė dalyvauti politinėje veikloje? Nesu
8.3 Ar einate pareigas, nesuderinamas su savivaldybės tarybos nario pareigomis? 91 str. 1 d. „Savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su Respublikos Prezidento, Seimo nario, Europos Parlamento nario, Vyriausybės nario pareigomis, su Vyriausybės įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, kurio veikla susijusi su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje pareigomis, su valstybės kontrolieriaus ir jo pavaduotojo pareigomis. Be to, savivaldybės tarybos nario pareigos yra nesuderinamos su tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo pareigomis, su tos savivaldybės kontrolieriaus ar tos savivaldybės kontrolieriaus tarnybos valstybės tarnautojo pareigomis, su tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar su tos savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos savivaldybės tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojo ar darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigomis, su tos biudžetinės įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš savininkų yra savivaldybė, vadovo pareigomis, su tos viešosios įstaigos, kurios savininkas ar vienas iš dalininkų yra savivaldybė, vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės įmonės vienasmenio vadovo ir kolegialaus valdymo organo nario pareigomis, su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės kolegialaus valdymo organo (valdybos) nario pareigomis arba su tos savivaldybės kontroliuojamos akcinės bendrovės vadovo pareigomis.“ Einu
8.4 Ar esate kitos valstybės renkamos valdžios institucijos narys? Nesu
8.5 Ar esate kitos valstybės pilietis? Nesu
9. Ar turite ką nurodyti pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 36 straipsnio 12 dalyje išdėstytus reikalavimus, jeigu taip, įrašykite čia:
36 str. 12 d. „Kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo, keliamas kandidatu į savivaldybės tarybos narius, keliamas ar išsikėlęs kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus, be šio straipsnio 11 dalyje nustatytos informacijos, turi nurodyti, jeigu jis po 1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo įsiteisėjusiu nuosprendžiu (sprendimu) buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos arba įsiteisėjusiu Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės teismo sprendimu bet kada buvo pripažintas kaltu dėl sunkaus ar labai sunkaus nusikaltimo padarymo, nepaisant to, ar teistumas išnykęs, ar panaikintas. Pateikdamas šią informaciją kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje asmuo privalo nurodyti apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo valstybę (vietą), šį nuosprendį (sprendimą) priėmusios institucijos pavadinimą, apkaltinamojo nuosprendžio (sprendimo) priėmimo datą ir nusikalstamą veiką, už kurią asmuo buvo nuteistas. Šioje dalyje numatytos informacijos nurodyti neprivaloma, jeigu asmuo okupacinio režimo teismo buvo pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybei. Pateikiant šioje dalyje nurodytą informaciją, kandidato į savivaldybės tarybos narius, kandidato į savivaldybės tarybos narius – merus anketoje taip pat pažymima, kad teismo sprendimu asmuo buvo pripažintas kaltu dėl nusikalstamos veikos, kuri vėliau dekriminalizuota, arba kad asmuo užsienio valstybės teismo buvo pripažintas kaltu dėl veikos, kuri pagal Lietuvos Respublikos teisę nelaikoma nusikalstama ar už kurią patraukimas baudžiamojon atsakomybėn laikomas politiniu persekiojimu“. Ne
10. Gimimo vieta Gergždelių km., Šiaulių rajonas
11. Tautybė lietuvis

12. Išsilavinimas:
Išsilavinimas Mokymo įstaigos pavadinimas Specialybė Baigimo metai
Aukštasis Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Kūno kultūros mokytojas, treneris 1990


13. Kokias užsienio kalbas mokate anglų, rusų

14. Kokios partijos, politinės organizacijos narys esate (buvote) TS-LKD

15. Ar buvote anksčiau išrinktas į Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą, Seimą, savivaldybių tarybas; kitų Europos Sąjungos valstybių narių parlamentus, savivaldybių institucijas; Europos Parlamentą:
Institucijos pavadinimas, pareigos Laikotarpis
Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos pirmininkas 1997 - 2000
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys 1997 - 2000
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys 1997 - 2000
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys 2000 - 2002
Šiaulių rajono Jaunimo reikalų tarybos narys 2002 - 2002
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto narys 2002 - 2002
Komunalinio ir vietinio ūkio komiteto narys 2002 - 2002
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys 2003 - 2007
Šiaulių rajono savivaldybės Jaunimo reikalų tarybos narys 2003 - 2007
Šiaulių rajono savivaldybės Administracinės komisijos pirmininkas 2003 - 2007
Šiaulių rajono savivaldybės Kolegijos narys 2003 - 2007
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys 2003 - 2007
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys (pirmininko pavaduotojas), 2007 - 2011
Šiaulių rajono savivaldybės tarybos narys 2007 - 2011
Šiaulių rajono savivaldybės Kolegijos narys 2007 - 2011
Šiaulių rajono savivaldybės Sporto tarybos pirmininkas 2008 - 2011
Šiaulių rajono savivaldybės Laisvės kovoms įamžinti komisijos pirmininkas 2009 - 2011
Šiaulių rajonos savivaldybės tarybos narys 2011 - 2011
Švietimo, kultūros ir sporto komiteto narys 2011 - 2011

16. Pagrindinė darbovietė, pareigos Lietuvos respublikos Vyriausybės Kanceliarija,Vyriausybės atstovas Šiaulių apskrityje
17. Visuomeninė veikla Sporto klubo "Kristalas" narys (įkūrėjas); TS-LKD Šiaulių rajono skyriaus pirmininkas (2001- 2011 m.); TS-LKD Šiaulių regiono koordinacinės tarybos pirmininkas ir atstovas Prezidiume ( 2004-2011 m.)
18. Pomėgiai sportas, bendravimas su žmonėmis, pirtis
19. Šeiminė padėtis išsituokęs
20. Vaikų vardai (pavardės) Audrius