2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai

Akvilė    Kilijonienė

Savarankiško politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše: 9


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: AKVILĖ KILIJONIENĖ

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: JURAS
Pavardė: KILIJONAS
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Statutinis valstybės tarnautojas įstaigos vadovas ar jo pavaduotojas, KLAIPĖDOS APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Dalininkas ar narys 2005-03-22 300098563 VŠĮ BALTIJOS REKREACINIŲ SISTEMŲ MODELIAVIMO INSTITUTAS
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Darbuotojas 2009-09-01 211951150 KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos MONIKA JARULYTĖ GIMINAITĖ DIRBA BĮ PALANGOS KULTŪROS CENTRAS, KURI YRA SAVIVALDYBĖS KONTROLIUOJAMA ĮMONĖ.