2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimai


 
Kandidato rinkimų programa

Šarūnas    Vaitkus

Atstovaujamojo politinės kampanijos dalyvio duomenys

Savivaldybė: Palangos miesto (Nr. 31)
Iškėlė: Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai
numeris sąraše:


Politinių partijų, visuomeninių rinkimų komitetų ir kandidatų atstovus rinkimams, kandidatus kviečiame susipažinti su skelbiamais duomenimis ir, jei pastebėsite netikslumus ar neatitikimus pareiškiniams dokumentams, prašome skubiai kreiptis į savivaldybių rinkimų komisijas
Deklaruojantis asmuo: ŠARŪNAS VAITKUS

Deklaruojančio asmens sutuoktinis, sugyventinis, partneris:
Vardas: VILMA
Pavardė: VAITKUVIENĖ
Sutuoktinio, sugyventinio, partnerio darbovietė (kitos darbovietės nurodomos ID001J priede): Karjeros valstybės tarnautojas, PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
ID001J RYŠIAI SU JURIDINIAIS ASMENIMIS
Kitos (deklaruojančiojo ir / ar sutuoktinio) darbovietės, narystės, pareigos įmonėse, įstaigose, asociacijose ar fonduose, išskyrus narystę politinėse partijose ar organizacijose , dalyvavimas juridiniuose asmenyse ir kt.
Asmuo, kurio
ryšys bus nurodytas
Valstybė Ryšys su juridiniu asmeniu Ryšio
pradžios data
Ryšio
pabaigos data
Juridinio asmens kodas Juridinio asmens pavadinimas Kiti ryšiai
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Savininkas ar/ ir bendraturtis 1998-02-10 152682311 ĮĮ Š. VAITKAUS PERSONALINĖ ĮMONĖ TARYBOS SPRENDIMAI
Deklaruojantysis Lietuvos Respublika Kitos pareigos, nenurodytos kituose klasifikatoriaus punktuose (pildomas J13 laukelis) 2004-01-15 152698116 PALANGOS ROTARY KLUBAS TARYBOS SPRENDIMAI

ID001S SANDORIAI
Gautos dovanos ir kiti sandoriai
Sandorį sudaręs asmuo Sandoris Sandorio forma Kita
sandorio šalis
Sandorio sudarymo data Sandorio pabaigos data Sandorio suma Lt Sandorio
šalies kodas
Kitos sandorio
šalies pavadinimas
Sandorio
objekto pavadinimas
Deklaruojantysis Nuoma Rašytinė Juridiniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2012-04-02 40000 174350685 PATALPŲ NUOMOS SUTARTIS
Deklaruojantysis Paskola (gauta) Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2002-10-01 400000 PASKOLA
Deklaruojantysis Paskola (suteikta) Notarinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-02-20 121000 PASKOLA
Deklaruojantysis Paskola (suteikta) Rašytinė Fiziniai asmenys, registruoti Lietuvoje 2008-06-26 1331436 PASKOLA

ID001F RYŠIAI SU FIZINIAIS ASMENIMIS
Deklaruojančiojo ir / ar jo sutuoktinio, partnerio artimi ar kiti asmenys, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Asmuo, kurio ryšys bus nurodomas Ryšiais susieto asmens pilietybė Vardas pavardė Duomenys ir aplinkybės, dėl kurių gali kilti interesų konfliktas
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos VILMA VAITKUVIENĖ SUTUOKTINIS DIRBA PALANGOS M. SAVIVALDYBĖJE, GALIMAS DEKLARUOJANČIOJO DALYVAVIMAS PRIIMANT SPRENDIMUS TARYBOJE.
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos NERINGA SKUDIKIENĖ SESUO ĮSIDARBINO BĮ PALANGOS BOTANIKOS PARKE.
Deklaruojantysis Lietuvos Respublikos REDAS SKUDIKIS SVAINIS DIRBA UAB PALANGOS KOMUNALINIS ŪKIS.