Žiniasklaida apie rinkimus

2017-06-22 Vaigauską keičia Matjošaitytė, nauja VRK - nepilnos sudėties 2017-06-22 Seimas ketina sudaryti naujos sudėties VRK 2017-06-19 Baigiasi registracija dalyvauti...

VRK kontaktai

Komisijos pirmininkas Zenonas VAIGAUSKAS 8 5239 6961 zenonas.vaigauskas@vrk.lt ...

Kita aktuali informacija

Memorandumas d ėl bendradarbiavimo kovojant su balsų pirkimu Rinkėjų papirkinėjimas daro didelę žalą visuomenei, valstybei, jos demokratinėms vertybėms, valstybės ir savivaldybių...

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

  Teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas atliekamas tais atvejais, kai rengiamu teisės akto projektu numatoma reguliuoti visuomeninius santykius, nurodytus Lietuvos...

Korupcijos rizikos analizė

  Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnyje numatyta, kad valstybės ar savivaldybės įstaigos veiklos srityse, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, gali būti...

Korupcijos pasireiškimo tikimybė

Korupcijos pasireiškimo tikimybė – prielaida, kad tam tikri Vyriausiosios rinkimų komisijos (VRK) veiklą veikiantys korupcijos rizikos veiksniai (sąlygos, įvykiai, aplinkybės) sudarys...

Korupcijos prevencijos programos

Kovos su korupcija programos  – tai viena iš Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatyme numatytų korupcijos prevencijos priemonių. Kovos su korupcija programos skirstomos į...

Korupcijos prevencija

Korupcija – bet koks asmenų, dirbančių valstybinėje tarnyboje (valstybės politiko, teisėjo, valstybės pareigūno, valstybės tarnautojo ir kito jam prilyginto asmens) elgesys, neatitinkantis...

Patvirtinta nepilnos sudėties vyriausioji rinkimu komisija

2017-06-22 Patvirtinta nepilnos sudėties Vyriausioji rinkimų komisija Šiandien, birželio 22 d., Seimas patvirtino naujos sudėties...

Išlaidos ir jų apskaita

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau - PKFFK) įstatymas. ...

Svarbi informacija

2017-06-21 VRK IS atnaujinimas 17 :00 - 17:3 0 Skaityti daugiau

VRK IS atnaujinimas 2017-06-21

2017-06-21 VRK IS atnaujinimas 2017-06-21 Šiandien 17:00 - 17:30 vyks VRK IS atnaujinimas. Nurodytu laiku svetainė neveiks.

VRK nariai stebejo savivaldos rinkimus Latvijoje

2017-06-21 Vyriausios rinkimų komisijos nariai stebėjo savivaldos rinkimus Latvijoje Š. m. birželio 3 d. Vyriausiosios rinkimų...

Tarnybiniai nusižengimai

2017 m. I ketvirtį Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos valstybės tarnautojams tarnybinių nuobaudų paskirta nebuvo. 2017 m. II ketvirtį Lietuvos Respublikos vyriausiojoje...

Laima KUČINSKIENĖ

FINANSŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS   I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA   1. Vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės...

VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS SEKRETORIATAS

Pastaba.   Spustelėjus ant skyriaus pavadinimo, galima susipažinti su skyriaus nuostatais, ant valstybės tarnautojo vardo ir pavardės  –  su jo pareigybės aprašymu. ...

Teisės aktų pažeidimai

Šiuo metu žemiau nurodytų pažeidimų nenustatyta. Seimo kontrolierių pažymos Valstybės kontrolierių sprendimai Teismo sprendimai Tarnybiniai nusižengimai

Registruoti 8 politines kampanijos dalyviai

2017-06-20 Registruoti 8 politinės kampanijos dalyviai, prasidėjo pareiškinių dokumentų teikimas Vyriausioji rinkimų komisija (VRK)...

Visuomeninis rinkimų komitetas (11)

Visuomeninis rinkimų komitetas (11) Kas gali sudaryti rinkimų komitetą? Rinkėjų grupė, siekianti dalyvauti konkrečiuose rinkimuose ir kelti kandidatų sąrašą ir (arba)...

Rinkimų užstatas (4)

Rinkimų užstatas (4) Kada mokamas rinkimų užstatas, jei partijos keliamame kandidatų sąraše yra tokių, kurie eina nesuderinamas pareigas? Rinkimų užstatas atskirai už...