Numatomi rinkimai


2019 m. vasarį savivaldybių tarybų
2019 m. gegužę Respublikos Prezidento
2019 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą
2020 m. spalio 11 d. Lietuvos Respublikos Seimo
2023 m. pavasarį savivaldybių tarybų
2024 m. gegužę Respublikos Prezidento
2024 m. birželį rinkimai į Europos Parlamentą


Rinkimų datos nurodytos pagal dabar galiojančius įstatymus. Šios datos gali keistis dėl pirmalaikių Seimo ar Respublikos Prezidento rinkimų. 

Respublikos Prezidento rinkimai
Respublikos Prezidentas renkamas penkeriems metams. Respublikos Prezidento eiliniai rinkimai vykdomi paskutinį sekmadienį likus dviem mėnesiams iki Respublikos Prezidento kadencijos pabaigos. Rinkimus skiria Lietuvos Respublikos Seimas.
(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 78, 80, 67 straipsniai.)

Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai
Seimo nariai renkami ketveriems metams. Eiliniai Seimo rinkimai rengiami Seimo narių įgaliojimų pabaigos metais spalio mėnesio antrą sekmadienį.
(Lietuvos Respublikos Konstitucijos 55, 57 straipsniai.)

Savivaldybių tarybų rinkimai
Savivaldybių tarybų nariai renkami nariai renkami ketveriems metams. Savivaldybių tarybų rinkimus skiria Seimas. (Lietuvos Respublikos Konstitucijos 67 straipsnis, Lietuvos Respublikos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1 straipsnis.)

Rinkimai į Europos Parlamentą
Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvos Respublikoje vyksta sekmadienį, kuris yra tuo pačiu laikotarpiu, kai visose Europos Sąjungos valstybėse narėse vyksta rinkimai į Europos Parlamentą. Rinkimų datą skelbia Lietuvos Respublikos Seimas ne vėliau kaip likus 6 mėnesiams iki nurodyto laikotarpio sekmadienio. (Rinkimų į Europos Parlamentą įstatymo 7 straipsnis.)

Apsilankymų skaičius: 7041013
Unikaliųjų lankytojų skaičius: 2770933
Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150