2018 m. birželio 19 d. - Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis

2018-06-18

2018 m. birželio 19 d. 15.00 val. vyks Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis.

2018 m. birželio 19 d. - Vyriausiosios rinkimų komisijos posėdis
DARBOTVARKĖ:
 
1. Dėl Lietuvos Respublikos politinių partijų įstatymo Nr. I-606 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIIP-2266
 
2. Dėl dviguba (daugybine) pilietybe įgyjamų teisių ir pareigų
 
3. Dėl politinės reklamos įkainių keitimo ir šalinimo
 
4. Dėl politinės partijos „Profesinių sąjungų centras" 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir priedų patikrinimo
 
5. Dėl Rekomendacijų dėl politinės reklamos skleidimo politinės kampanijos laikotarpiu patvirtinimo
 
6. Einamieji klausimai:
6.1. Rekomendacijų Dėl ne pelno organizacijų skleidžiamos informacijos apie politinės kampanijos dalyvius ir jų rinkimų programas pakartotinis pristatymas
6.2. Kiti klausimai
 
Kontaktams: