RINKĖJAMS

Kvietimas registruotis rinkėjams esantiems užsienyje (video)   
Balsavimas rinkimų apylinkėje (video)
Sužinok daugiau apie rinkimus www.rinkejopuslapis.lt (video)
Kaip pildyti biuletenius? (video)
Rinkimų dienos plakatas  
Balsavimo būdai
Kaip užpildyti daugiamandatės rinkmų apygardos biuletenį  

RINKIMŲ DALYVIAMS (kandidatams, atstovams, partijų iždininkams, viešosios informacijos leidėjams ir skleidėjams)
Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas naudotojo vadovas
Kaip prisijungti prie Rinkėjo puslapio per El. valdžios vartus?
Kaip pateikti apylinkės komisijos narį? (video)

Politinės kampanijos dalyviams
PK finansavimo registrų naudotojo vadovas 
Kaip užregistruoti politinei kampanijai gautas lėšas? (video)
Sutarčių registravimas (video)
Kaip užregistruoti mažas aukas? (video)
Kaip įkelti politinės kampanijos banko sąskaitos įrašą? (video)
Kaip įvesti banko sąskaitos išrašą rankiniu būdu? (video)
Kaip užregistruoti politinės kampanijos išlaidas? (video)
Kaip užregistruoti banko mokesčius? (video)

Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams
Naudotojo vadovas 

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams, ambasadoms)
Apygardų pirmininkams
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas 
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas (atnaujintas 2015-10-07)
Elektroninė paslauga ABRIS - RINKĖJAI (rinkimų diena) naudotojo vadovas
VRK Sprendimas "Dėl rinkimų komisijos nario veiklos rekomendacijų patvirtinimo"
VRK Sprendimas "Dėl rinkimų komisijos nario veiklos vertinimo ataskaitos formos patvirtinimo"
Specialiųjų tyrimų tarnybos pranešimas "Korupcijos grėsmės rinkimų komisijų darbe" 

Apygardų buhalteriams

VRK mokymai apygardų buhalteriams (video)
VRK mokymų apygardų buhalteriams aptarimas (video)
Buhalterinės apskaitos apygardų rinkimų komisijose vedimo, atskaitomybės sudarymo ir atsiskaitymo aktualijos 

Apylinkių ir apygardų komisijų nariams

Mokymai apie rinkėjų sąrašus (video)
VRK IS paslaugos "Išankstinis balsavimas. Spec. paštai" instrukcija (nauja) mokymų video medžiaga (video) (nauja)
Išorinė politinė reklama: reikalavimai, atsakomybė