RINKĖJAMS

Sužinok daugiau apie rinkimus www.rinkejopuslapis.lt (video)
Kaip prisijungti prie Rinkėjo puslapio per El. valdžios vartus?
Rinkimų dienos plakatas
Išankstinio balsavimo schema 
Balsavimo būdai

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams)

Posistemės Rinkimų dienos Vedlys naudojimo mokomoji medžiaga (video) 
Rinkėjų sąrašų tvarkymas 


Apygardų pirmininkams
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas   

Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas (atnaujintas 2015-10-07) 
Elektroninė paslauga ABRIS - RINKĖJAI (rinkimų diena) naudotojo vadovas  
VRK IS paslaugos "Išankstinis balsavimas. Spec. paštai" instrukcija  mokymų video medžiaga (video) 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apygardos rinkimų komisijoms) 
Rinkimų stebėtojo atmintinė
 

Apylinkių pirmininkams

Darbų atmintinės rinkimų komisijų nariams 
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos  (ABRIS) naudotojo vadovas 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apylinkės rinkimų komisijoms)  

RINKIMŲ DALYVIAMS (kandidatams, atstovams, iždininkams, viešosios informacijos leidėjams ir skleidėjams)

Politinės kampanijos dalyviams
PK finansavimo registrų naudotojo vadovas 

Kaip užregistruoti politinei kampanijai gautas lėšas? (video)
Sutarčių registravimas (video)
Kaip užregistruoti mažas aukas? (video)
Kaip įkelti politinės kampanijos banko sąskaitos įrašą? (video)
Kaip įvesti banko sąskaitos išrašą rankiniu būdu? (video)
Kaip užregistruoti politinės kampanijos išlaidas? (video)
Kaip užregistruoti banko mokesčius? (video)
Kaip pildyti Politinės reklamos ataskaitą? (video)
Politinės kampanijos finansavimo ataskaitos pateikimo VRK atmintinė 

Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams
Naudotojo vadovas 

POLITINĖMS PARTIJOMS (už apskaitą atsakingiems asmenims)

Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas naudotojo vadovas

Ankstesnių rinkimų mokomosios medžiagos archyvą galite rasti adresu: http://www.vrk.lt/mokomoji-medziaga-archyvas