RINKĖJAMS

Sužinok daugiau apie rinkimus www.rinkejopuslapis.lt (video)
Kaip prisijungti prie Rinkėjo puslapio per El. valdžios vartus?
Rinkimų dienos plakatas Seimo nario rinkimuose vienmandatėje Anykščių-Panevėžio apygardoje 
Rinkimų dienos plakatas savivaldybių tarybų narių – merų rinkimuose Jonavos ir Šakių rajonų savivaldybėse 
Balsavimo būdai 
Išankstinio balsavimo schema 

RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams)

Mokymų grafikas
Generalinė rinkimų dienos repeticija 

Posistemės Rinkimų dienos Vedlys naudojimo mokomoji medžiaga (video) 


Apygardų pirmininkams
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas   

Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas (atnaujintas 2015-10-07) 
Elektroninė paslauga ABRIS - RINKĖJAI (rinkimų diena) naudotojo vadovas  
VRK IS paslaugos "Išankstinis balsavimas. Spec. paštai" instrukcija  mokymų video medžiaga (video) 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apygardos rinkimų komisijoms)  
Rinkimų stebėtojo atmintinė
 

Apylinkių pirmininkams

Darbų atmintinės rinkimų komisijų nariams 
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos  (ABRIS) naudotojo vadovas 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apylinkės rinkimų komisijoms)  

RINKIMŲ DALYVIAMS (kandidatams, atstovams, partijų iždininkams, viešosios informacijos leidėjams ir skleidėjams)

Politinės kampanijos dalyviams
PK finansavimo registrų naudotojo vadovas 

Kaip užregistruoti politinei kampanijai gautas lėšas? (video)
Sutarčių registravimas (video)
Kaip užregistruoti mažas aukas? (video)
Kaip įkelti politinės kampanijos banko sąskaitos įrašą? (video)
Kaip įvesti banko sąskaitos išrašą rankiniu būdu? (video)
Kaip užregistruoti politinės kampanijos išlaidas? (video)
Kaip užregistruoti banko mokesčius? (video)
Kaip pildyti Politinės reklamos ataskaitą? (video)

Viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams
Naudotojo vadovas 

Ankstesnių rinkimų mokomosios medžiagos archyvą galite rasti adresu: http://www.vrk.lt/mokomoji-medziaga-archyvas