Mokomoji medžiaga 2018 m. rugsėjo 16 d. naujiems rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą vienmandatėje Zanavykų rinkimų apygardoje

RINKĖJAMS
Informacija apie elektronines paslaugas rinkėjams portale www.rinkejopuslapis.lt 
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis per el. valdžios vartus? 


RINKIMŲ ORGANIZATORIAMS (rinkimų apylinkių, apygardų komisijų nariams)
Posistemės Rinkimų dienos Vedlys naudojimo mokomoji medžiaga 

APYGARDŲ PIRMININKAMS
Darbo užmokestis, tabeliai, sąmatos el.paslaugos naudotojo vadovas
Elektroninė paslauga RINKĖJAI (iki rinkimų dienos) - Rinkimų organizavimas naudotojo vadovas
Elektroninė paslauga ABRIS - RINKĖJAI (rinkimų diena) naudotojo vadovas
VRK IS paslaugos "Išankstinis balsavimas. Spec. paštai" instrukcija  video medžiaga 
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apygardos rinkimų komisijoms)
Rinkimų stebėtojo atmintinė

APYLINKIŲ PIRMININKAMS
Darbų atmintinės rinkimų komisijų nariams
Atvykusių balsuoti rinkėjų informacinės sistemos (ABRIS) naudotojo vadovas
Rinkimų dienos Vedlio naudotojo vadovas (apylinkės rinkimų komisijoms)


RINKIMŲ DALYVIAMS (kandidatams, atstovams, iždininkams, viešosios informacijos rengėjams ir skleidėjams)
Kaip prisijungti prie portalo Rinkėjo puslapis per el. valdžios vartus? 

POLITINĖMS PARTIJOMS (už apskaitą atsakingiems ir kitiems įgaliotiems asmenims)
Narių mokesčių žurnalo pildymas ir pateikimas     (Nauja)
Naudotojo vadovas Partijos struktūros administravimas. Nario mokesčio žurnalas"
Politinių partijų finansinių ataskaitų rinkinių pateikimas     (Nauja)
Naudotojo vadovas Politinių partijų metinių finansinių ataskaitų tvarkymas"

VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS IR SKLEIDĖJAMS
Naudotojo vadovas