Komisijos funkcijos

Vyriausioji rinkimų komisija yra Lietuvos Respublikos Konstitucijoje numatyta nuolatinė aukščiausioji rinkimų ir referendumų organizavimo bei vykdymo valstybės institucija, kuri įstatymų nustatyta tvarka vykdo ir organizuoja Seimo, Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus, taip pat referendumus.
Lietuvos Respublikos Konstitucijoje nustatyta, kad Lietuvos Respublikos Seimas sudaro Vyriausiąja rinkimų komisiją ir keičia jos sudėtį (67 straipsnio pirmos dalies 13 punktas). Nuolat veikiančios Vyriausiosios rinkimų komisijos kadencija yra ketveri metai. Komisija iš naujo sudaroma po eilinių ar pirmalaikių Seimo rinkimų praėjus ne mažiau kaip 140 ir ne daugiau kaip 200 dienų.

Vyriausioji rinkimų komisija garantuoja vienodą rinkimų ir Referendumo įstatymų taikymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje. Tam ji leidžia šių įstatymų įgyvendinimo instrukcijas. Jas vykdyti privalo visos institucijos ir pareigūnai. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimus gali pakeisti tik ji pati arba įsigaliojęs teismo sprendimas. Valstybės valdžios ir valdymo institucijoms, Seimo nariams ir kitiems pareigūnams, partijoms, politinėms ir visuomeninėms organizacijoms ar piliečiams draudžiama kištis į Vyriausiosios rinkimų komisijos veiklą organizuojant rinkimus ar referendumą. Konkreti Vyriausiosios rinkimų komisijos sudarymo ir keitimo tvarka, pagrindinės jos funkcijos ir veiklos kryptys nustatytos Lietuvos Respublikos Vyriausiosios rinkimų komisijos įstatyme.

Vyriausiosios rinkimų komisijos sudėtis patvirtinta 2012 m. birželio 14 d. LR Seimo nutarimu Nr. XI-2070 ir 2015 m. gegužės 21 d. LR Seimo nutarimu Nr. XII-1743 ši sudėtis patikslinta. 

Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150