IFES

   Tarptautinis rinkimų fondas  (IFES) - tai privati, ne pelno siekianti organizacija, kuri teikia su rinkimais susijusią techninę pagalbą, užtikrina piliečių ir rinkėjų teises ir laisves dalyvauti rinkimuose bei vykdo tyrimus, kurie pagerintų rinkimų procesus.

    Tarptautinio rinkimų fondo (IFES) internetinis puslapis: http://www.ifes.org/

Apsilankymų skaičius: 7041013
Unikaliųjų lankytojų skaičius: 2770933
Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150