Donations

Information will be available soon.

Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

VRK teikiami duomenys ir dokumentai NUOLAT Politinės kampanijos iždininkas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aukos gavimo dienos VRK interneto svetainėje skelbiamame viešame...

Išlaidos ir jų apskaita

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau - PKFFK) įstatymas. ...

Aukos

Politinės kampanijos dalyvių finansavimą ir finansavimo kontrolę reglamentuoja Lietuvos Respublikos politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės (toliau - PKFFK) įstatymas. Ši...

Registravimui teikiami dokumentai

Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. Savarankiškų 2017 m. rugsėjo 10 d. naujų Marijampolės savivaldybės...

Politinės kampanijos dalyvių registravimas

Kodėl reikia registruotis politinės kampanijos dalyviu? 1) Kelti kandidatus ar išsikelti kandidatu galima tik prieš tai užsiregistravus savarankišku politinės kampanijos dalyviu. ...

2017 m. rugsėjo 10 d. nauji savivaldybės tarybos nario – mero rinkimai Marijampolės savivaldybėje

1.   Informacija rinkėjui 2.  Teisinis pagrindas: -  Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas - 2017-03-23 VRK sprendimas Sp-73 "Dėl naujų Marijampolės savivaldybės...

Vrk posėdžiai 2017

March    17 March    video recording ,   agenda       9 March    video recording ,   ...

CEC conference

    LIVE BROADCAST OF CEC MEETIGS   CEC DECISIONS VIDEO ARCHIVE OF CEC MEETINGS, AGENDAS  

Lietuviu bendruomenes komisijos posedis

Tr, 26 Bal 2017 13:09:00 +0300 Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija svarstė pilietinio aktyvumo ir balsavimo internetu klausimus ...

Wage

Incumbency Number of incumbency 2012 average monthly (EUR) Number of incumbency 2013...

Dinaminis laukas

div"> Išankstinio balsavimo schema Kviečiame susipažinti su išankstinio balsavimo schema. More » 2017 m. gegužės...

Spaudos konferencijos grafikas balandzio 23

Sk, 23 Bal 2017 08:50:00 +0300 VRK skelbia balandžio 23 d. spaudos konferencijų grafiką Balandžio 23-ąją, merų ir Seimo nario rinkimų...

Financial statements

2016 2016 I quarter financial statement 2016 II quarter financial statement   2015 2015 Annual financial statement  2015 III ...