Application forms

Applications for poling districts commissions:

  • The request to write in Voters list (form F5) 
  • The request to vote at home (form P6) 

 

CEC Aplication Forms:

Prašymo dėl 2015 m. kovo 1 d. savivaldybių tarybų rinkimų užstato grąžinimo forma ().

Prašymas „Dėl  pažymos apie darbo užmokestį išdavimo" (PDFDOC)

Prašymas Gyventojų registro tarnybai prie Vidaus reikalų ministerijos "Dėl asmens duomenų neskelbimo rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašuose" (PDFDOC).Prašymas „Dėl  pažymos apie darbo užmokestį išdavimo" (PDFDOC)

Šią formą pildo asmenys nenorintys, jog rinkimų apylinkės rinkėjų sąrašuose būtų nurodomas rinkėjo gyvenamosios vietos adresas. Užpildytą prašymą reikia pateikti Gyventojų registro tarnybai arba Vyriausiajai rinkimų komisijai.

Visits: 6894466
Unique visits: 2698430
Budget institution, code 188607150
Data are collected and kept in the Register of Legal Persons
Gynėjų g. 8, LT - 01109 Vilnius, Lithuania
Ph. no.  +370 (5) 239 69 02
Fax. no. +370 (5) 239 69 60
Email: rinkim@vrk.lt