Pavasarį išrinktų savivaldybių tarybų sudėtis ir toliau kinta

Pirmadienį surengtame posėdyje Vyriausioji rinkimų komisija (VRK) patenkino Elektrėnų savivaldybės tarybos nario prašymą atsistatydinti ir pripažino jo įgaliojimus nutrūkus prieš terminą.

Nuo lapkričio 2 d. Elektrėnų savivaldybėje nutrūko jos tarybos nario Audriaus Valaišos, išrinkto pagal partijos „Tvarka ir teisingumas" iškeltus kandidatų sąrašus, įgaliojimai. Savo pasitraukimo priežasties jis nenurodė. Atsistatydinusiojo vietą užėmė Kęstas Vitkauskas, ligi šiol ėjęs su tarybos nario pareigomis nesuderinamas pareigas, tačiau neseniai jų atsisakęs.

Nuo savivaldybių tarybų rinkimų praėjus septyniems mėnesiams, VRK patvirtinus galutinius rinkimų rezultatus net ir tose savivaldybėse, kuriose juos dėl įstatymo pažeidimų teko panaikinti, savivaldos politiko mandato atsisakė apie 230, t. y. septintadalis į vietos valdžią šiemet išrinktų kandidatų.

VRK nusprendė pritarti Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo kontrolės skyriaus pateiktoms pažymoms „Dėl Lietuvos žaliųjų partijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir priedų patikrinimo" bei „Dėl Tautos pažangos partijos 2014 m. finansinių ataskaitų rinkinio ir priedų patikrinimo".

Budget institution, code 188607150
Data are collected and kept in the Register of Legal Persons
Gynėjų g. 8, LT - 01109 Vilnius, Lithuania
Ph. no.  +370 (5) 239 69 02
Fax. no. +370 (5) 239 69 60
Email: rinkim@vrk.lt