Elections

1. Informacija rinkėjui

2. Teisinis pagrindas:

Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymas

-2017-03-23 VRK sprendimas Sp-73 "Dėl naujų Marijampolės savivaldybės tarybos nario - mero rinkimų paskelbimo"

3. Grafikas: pagrindinių įvykių   

4. Kandidatų kėlimas

4.1. Visuomeninių rinkimų komitetų registravimui teikiami dokumentai

4.2. Politinės kampanijos dalyvių registravimasregistravimui teikiami dokumentai

4.3. Politinės kampanijos dalyviai

4.5. Pareiškinių dokumentų sąrašas

4.6. Kandidatų sąrašo arba kandidato parėmimas el. būdu

4.7. Dėl nesuderinamų pareigų

5. Kandidatai į savivaldybės tarybos narius - merus

           5.1. Kandidatų rinkimų programų leidiniai

6. Elektroninės paslaugos

7. Politinės kampanijos finansavimas

7.1. Aukos

7.2. Išlaidos ir jų apskaita

7.3. Atmintinė iždininkui pildant politinės kampanijos finansavimo žiniaraštį 

7.4. Informacija "Politinės kampanijos iždininko pirmieji žingsniai" 

7.5. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės kampanijos finansavimą

7.6. Duomenų ir dokumentų pateikimas VRK

7.7. Politinės kampanijos finansavimo ataskaitų suvestinė

8. Politinė reklama  

8.1. Politinei reklamai taikytini įkainiai ir sąlygos

8.2. VRK sprendimai, reglamentuojantys politinės reklamos skleidimą

8.3. Viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų deklaracijos (deklaracijos bus skelbiamos jas gavus)

8.4. Politinės reklamos stebėsenos duomenų ataskaitos (ataskaitos bus skelbiamos jas gavus)

8.5. VRK sprendimai dėl informacijos pripažinimo politine reklama

9. Mažareikšmių daiktų deklaravimas

9.1. Mažareikšmių daiktų deklaravimo tvarka

9.2. Pateiktos deklaracijos

10. Rinkimų apygardos, apylinkės (komisijų nariai, stebėtojai, atstovai)

11. Rinkėjų pavežėjimo grafikai ir maršrutai

12. VRK informacija apie agitaciją, agitacinės laidos

Budget institution, code 188607150
Data are collected and kept in the Register of Legal Persons
Gynėjų g. 8, LT - 01109 Vilnius, Lithuania
Ph. no.  +370 (5) 239 69 02
Fax. no. +370 (5) 239 69 60
Email: rinkim@vrk.lt