Dažniausiai užduodami klausimai

Visuomeninis rinkimų komitetas (11)

Kas gali sudaryti rinkimų komitetą?

Rinkėjų grupė, siekianti dalyvauti konkrečiuose rinkimuose ir kelti kandidatų sąrašą ir (arba) kandidatą į savivaldybės tarybos narius – merus, gali steigti visuomeninį rinkimų komitetą. Rinkimų komitetą sudaro savivaldybės, kurioje keliami kandidatai, rinkėjai. Komitete narių turi būti dvigubai daugiau nei narių tos savivaldybės taryboje.

Ar į rinkimų komiteto veiklą gali įsijungti ir įvairių partijų nariai?

Taip. Pagal Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybų rinkimų įstatymą (toliau – Įstatymas), į rinkimų komiteto veiklą įsijungus įvairių partijų nariams, Komiteto keliamam kandidatų sąrašui yra taikomas 4 proc. rinkimų barjeras ir jis negali būti prilygintas partijų jungtiniam arba jam prilygintam sąrašui minėto įstatymo 41 str. prasme. Kai į partijos keliamą kandidatų sąrašą įrašoma du ir daugiau kitų ar kitos partijos nariai, sąrašas prilyginamas koaliciniam ir jam taikomas 6 procentų rinkimų barjeras.

Ar į rinkimų komiteto sudėtį gali būti įtrauktas ir jo veikloje dalyvauti kitoje savivaldybėje registruotas asmuo?

Ne. Lietuvos Respublikoje atsisakyta gyvenamosios vietos registravimo, gyvenamoji vieta yra deklaruojama. Deklaravus gyvenamąją vietą kitoje savivaldybe, tampama kitos savivaldybės gyventoju ir rinkėju. Įstatymo 35 str. 1 d. nustato, kad rinkimų komitetą sudaro tos savivaldybės, kurioje keliami kandidatai, rinkėjai.

Ar rinkimų komiteto koordinatorius gali būti registruotas kitoje savivaldybėje asmuo?

Ne. Įstatymo 35 str. 5 d. nustato, kad rinkimų komitetas privalo turėti savo atstovą (koordinatorių), renkamą iš rinkimų komiteto narių.

Kaip užregistruoti rinkimų komitetą?

Rinkimų komitetai  turi užsiregistruoti VRK pateikdami prašymą ir visuomeninio rinkimų komiteto veiklos sutartį per VRK informacinę sistemą, kuri turi būti pasirašyta visų rinkimo komiteto narių. Komitetai, kaip ir politinės partijos bei į merus išsikėlę kandidatai, registruojasi ir savarankišku politinės kampanijos dalyviu.

Ar rinkimų komitetai gali sudaryti koalicijas?

Ne, negali.

Ar rinkimų komiteto kandidatų į savivaldybės tarybą narius sąraše gali būti priklausantis kitai partijai asmuo?

Taip. Tačiau kandidatas galės būti kandidatu tik viename kandidatų sąraše. Tai numato Įstatymo 40 str.

Ar rinkimų komitetas gali siūlyti asmenis į savivaldybės ir apylinkės rinkimų komisijas?

Ne. Pagal Įstatymo 13 ir 15 straipsnius, asmenis į rinkimų komisijas siūlo partijos arba partijų koalicijos, ir tik tos partijos, kurios sulaukė rinkimus rinkėjų palaikymo Seimo rinkimuose ir praėjusiuose savivaldybių tarybų rinkimuose kėlė kandidatus šioje savivaldybėje. .

Ar tą patį kandidatą į merus gali iškelti kelių partijų skyriai ir rinkimų komitetai?

Taip, gali, tačiau pats kandidatas, įrašytas į daugiau kaip vieną kandidatų sąrašą, turės apsispręsti, kuriame iš jų likti ir dalyvauti rinkimuose, ir apie tai raštu pranešti VRK.

Ar rinkimų komiteto nariais gali būti tokie asmenys, kurie nepretenduoja būti tarybos nariais?

Taip, gali.

Kieno vardu atidaroma politinės kampanijos sąskaita?

Sąskaita atidaroma visuomeninio rinkimų komiteto atstovo (koordinatoriaus) vardu. 

***

Kaip pateikti klausimą ar pasiūlymą?

Norėdami pateikti klausimą ar pasiūlymą, susijusį su Vyriausiosios rinkimų komisijos veikla, siųskite jį el. paštu rinkimai@vrk.lt arba užpildykite užklausos formą.

Klausimą pateikti taip pat galite paskambinę tel. (8 5) 239 6902.

Apsilankymų skaičius: 7032435
Unikaliųjų lankytojų skaičius: 2766286
Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150