Dažniausiai užduodami klausimai

Rinkimų užstatas (4)

Kada mokamas rinkimų užstatas, jei partijos keliamame kandidatų sąraše yra tokių, kurie eina nesuderinamas pareigas?

Rinkimų užstatas atskirai už kandidatus, einančius su savivaldybės tarybos nario statusu nesuderinamas pareigas, sumokamas pateikiant pareiškinius dokumentus savivaldybės rinkimų komisijai. (Užstatas už kandidatų sąrašą – VRK).

Kada grąžinamas rinkimų užstatas? Kokiais atvejais jis negrąžinamas?

Pasibaigus politinei kampanijai, VRK grąžina rinkimų užstatus juos sumokėjusiems rinkimų komitetams, partijoms ar išsikėlusiems kandidatams į merus. Tačiau tam būtinos kelios sąlygos: kandidatų sąrašas ar kandidatas į merus surinko ne mažiau kaip 3 proc. rinkimuose dalyvavusių rinkėjų balsų; politinės kampanijos dalyvis laiku pateikė visas kampanijos finansavimo ataskaitas; kandidatai nepažeidė draudimo papirkti rinkėjus arba šiurkščiai nepažeidė Politinių kampanijų finansavimo ir finansavimo kontrolės įstatymo; išrinktas asmuo iki tarybos pirmojo posėdžio neatsisakė tarybos nario mandato, nors jo einamos ir tarybos nario pareigos – nesuderinamos.

Į savivaldybės tarybą išrenkami keturi kandidatai, einantys nesuderinamas pareigas. Trys iš jų atsisakė tokių pareigų, o vienas – atsisakė mandato. Kaip tokiu atveju bus su rinkimų užstato grąžinimu?

Tuo atveju, jeigu iš sąraše esančių kandidatų, kurių pareigos nesuderinamos su tarybos nario statusu, po rinkimų nors vienas atsisako mandato, negrąžinama visa už kandidatų sąrašą sumokėta užstato suma.

Kokios pareigos laikomos nesuderinamomis su savivaldybės tarybos nario pareigomis?

Su savivaldybės tarybos nario pareigomis yra nesuderinamos Seimo, Europos Parlamento ar Vyriausybės nario, jos įstaigos ar įstaigos prie ministerijos vadovo, susijusio su savivaldybių veiklos priežiūra ir kontrole, pareigomis, su Vyriausybės atstovo apskrityje ar valstybės kontrolieriaus ir kai kuriomis kitomis pareigomis. Su jomis taip pat nesuderinamos tos kadencijos savivaldybės mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojo, tos savivaldybės kontrolieriaus ar jo tarnybos valstybės tarnautojo, tos kadencijos savivaldybės administracijos direktoriaus ir jo pavaduotojo ar administracijos valstybės tarnautojo ir darbuotojo, dirbančio pagal darbo sutartį, pareigos. Apsispręsti, atsisakant savo einamų pareigų arba tarybos nario mandato, privalo ir Tarybos sekretoriato karjeros valstybės tarnautojai ar pagal darbo sutartį dirbantys darbuotojai, tos savivaldybės biudžetinės ar viešosios įstaigos, arba tos savivaldybės įmonės vadovai ir kolegialaus valdymo organo nariai. Su savivaldybės nario statusu nesuderinamos pareigos numatytos Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 91 str.

***

Kaip pateikti klausimą ar pasiūlymą?

Norėdami pateikti klausimą ar pasiūlymą, susijusį su Vyriausiosios rinkimų komisijos veikla, siųskite jį el. paštu rinkimai@vrk.lt arba užpildykite užklausos formą.

Klausimą pateikti taip pat galite paskambinę tel. (8 5) 239 6902.