Dažniausiai užduodami klausimai

Pareiškinių dokumentų pateikimas, kandidatų kėlimas (4)

Iki kada ir kokius dokumentus Vyriausiajai rinkimų komisijai turi pateikti partija?

Nuo gruodžio 6 iki 29 d. partija Vyriausiajai rinkimų komisijai (VRK) turi pateikti pareiškimą dalyvauti rinkimuose; savo registracijos dokumento nuorašą; savivaldybių, kuriose numato kelti kandidatus į tarybų narius, sąrašą; įgaliojimą atstovui rinkimams atstovauti partijai VRK, taip pat įgaliojimus atstovauti partijai ir jos kandidatams savivaldybių rinkimų komisijose; dokumentą, liudijantį apie sumokėtą rinkimų užstatą. Partija VRK taip pat gali pateikti savo programą.

Iki kada ir kokius dokumentus savivaldybės rinkimų komisijai turi pateikti partija, rinkimų komitetas, išsikėlęs kandidatas į tarybos narius – merus?

Partija ar rinkimų komitetas iki 2015 m. sausio 15 d. savivaldybės rinkimų komisijai (SRK) turi įteikti keliamų kandidatų į savivaldybės tarybos narius sąrašą, nurodant, jeigu keliamas, kandidatą į merus; kiekvieno kandidato rašytinius sutikimus kandidatuoti šioje rinkimų apygardoje, taip pat paties užpildytą kandidato į savivaldybės tarybos narius anketą ir savo VMI priimtų turto ir pajamų deklaracijų svarbiausių duomenų išrašus, privačių interesų deklaraciją, pasižadėjimą laikytis draudimo papirkti rinkėjus; VRK išduotas įregistravimo dalyvauti šios savivaldybės tarybos rinkimuose bei įregistravimo politinės kampanijos dalyviu pažymas, taip pat sumokėtą rinkimų užstatą patvirtinantį dokumentą (tiktai už sąraše esančius kandidatus, einančius su tarybos nario mandatu nesuderinamas pareigas). Be to, partija ar rinkimų komitetas gali pateikti ir savo rinkimų programą.

Asmuo, išsikėlęs kandidatu į merus, SRK turi įteikti pareiškimą apie išsikėlimą kandidatu į savivaldybės tarybos narius – merus šioje savivaldybėje; savo paties užpildytą kandidato į tarybos narius anketą, kitus dokumentus, analogiškus tiems, kuriuos teikia partija ar rinkimų komitetas.

Pateikus pareiškinius dokumentus, per tris dienas SRK išduoda parašų rinkimo lapus.

Nurodytam terminui pasibaigus, t. y. po 2015 m. sausio 15 d. 17 val., įteikti dokumentai pareiškiniais nepripažįstami.

Partija ar rinkimų komitetas savivaldybėje kelia ir kandidatų sąrašą, ir kandidatą į tarybos narius – merus. Ar gali būti keliamas kandidatu į merus asmuo, nesantis tos partijos ar rinkimų komiteto keliamame kandidatų sąraše?

Taip, gali.

Ar tą patį kandidatą į merus gali iškelti kelių partijų skyriai ir rinkimų komitetai?

Taip, gali, tačiau pats kandidatas, įrašytas į daugiau kaip vieną kandidatų sąrašą, turės apsispręsti, kuriame iš jų likti ir dalyvauti rinkimuose, ir apie tai ne vėliau kaip per tris dienas raštu pranešti VRK.

***

Kaip pateikti klausimą ar pasiūlymą?

Norėdami pateikti klausimą ar pasiūlymą, susijusį su Vyriausiosios rinkimų komisijos veikla, siųskite jį el. paštu rinkimai@vrk.lt arba užpildykite užklausos formą.

Klausimą pateikti taip pat galite paskambinę tel. (8 5) 239 6902.