Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas), neatskaičius mokesčių.

Pareigybė

Pareigybių skaičius

2012 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt)

Pareigybių skaičius

2013 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt)

Pareigybių skaičius

2014 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt)

Pareigybių skaičius

2015 metų vidutinis mėnesinis DU(Eur)

VRK pirmininkas

1

5.854,69

1

7.096,37

1

6.993,47

1

2099,84

Pirmininko pavaduotojas

2

2.224,54

2

1.544,48

2

5.218,68

2

1045,6

VRK narys

13

2.001,93

13

1.781,66

13

1.572,74

13

624,8

Skyriaus vedėjas

4

5.352,95

4

5.787,27

4

4.999,56

4

2156,97

Vyr. specialistas

8

4.053,85

8

4.335,93

12

4.430,98

13

1189,69

 

Apsilankymų skaičius: 6855053
Unikaliųjų lankytojų skaičius: 2681812
Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150