Informacija apie darbo užmokestį

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Informacija apie Vyriausiosios rinkimų komisijos narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų vidutinį mėnesinį nustatytąjį (paskirtąjį) darbo užmokestį (įskaitant pareiginę algą, priedus už tarnybos Lietuvos valstybei stažą ir kvalifikacinę klasę, priedus ir priemokas), neatskaičius mokesčių.

 

Pareigybė VRK pirmininkas Pirmininko pavaduotojas VRK narys Skyriaus vedėjas Vyr. specialistas
Pareigybių skaičius (2012 m.) 1 2 13 4 8
2012 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt) 5.854,69 2.224,54 2.001,93 5.352,95 4.053,85
Pareigybių skaičius (2013 m.) 1 2 13 4 8
2013 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt) 7.096,37 1.544,48 1.781,66 5.787,27 4.335,93
Pareigybių skaičius (2014 m.) 1 2 13 4 12
2014 metų vidutinis mėnesinis DU(Lt) 6.993,47 5.218,68 1.572,74 4.999,56 4.430,98
Pareigybių skaičius (2015 m.) 1 2 13 4 13
2015 metų vidutinis mėnesinis DU(Eur) 2099,84 1045,6 624,8 2156,97 1189,69
Pareigybių skaičius (2016 m.) 1 2 13 5 21
2016 metų vidutinis mėnesinis DU(Eur) 2100,79 993,2 612,59 1765,2 1311,59
Pareigybių skaičius (2017 m. I ketvirtis) 1 2 13 5 21
2017 metų I ketvirčio vidutinis mėnesinis DU(Eur) 1990,39 723,44 581,89 1844,76 1118,86
2017 metų II ketvirčio vidutinis mėnesinis DU(Eur) 1959,75 503,82 606,19 1866 1168,55
2017 metų III ketvirčio vidutinis mėnesinis DU(Eur) 1653,3 226,56 286,5 1742,36 1108,89

 

Apsilankymų skaičius: 7115955
Unikaliųjų lankytojų skaičius: 2813823
Biudžetinė įstaiga, Gynėjų g. 8, 01109 Vilnius
Telefonas: (8 5) 239 69 02
Faksas: (8 5) 239 69 60
El. paštas: rinkim@vrk.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre, kodas 188607150