Asmens (kandidatų sąrašo) išsikėlimo kandidatu parėmimas (AIKIS)

Prisijungimo adresas: https://aikis.vrk.lt - išjungta iki kitų rinkimų

Parėmimas baigtas!

Paskutinis parėmimas:

2014 m. gegužės 11 d. Respublikos Prezidento rinkimai

2014 m. gegužės 25 d. rinkimai į Europos Parlamentą

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo sistema (AIKIS)

Asmens išsikėlimo kandidatu parėmimo sistemoje (AIKIS) galite elektroninio ryšio priemonėmis paremti:

  • asmens (-ų) išsikėlimą kandidatu į Lietuvos Respublikos Prezidentus (nuo 2014-02-22 iki 2014-03-27);
  • kandidatų sąrašą (-us) rinkimuose į Europos Parlamentą (nuo 2014-03-01 iki 2014-04-10).
 

Rinkėjas kandidatą (kandidatų sąrašą) gali remti tik vieną kartą ir, parėmęs elektroninio ryšio priemonėmis, neturi kandidato (kandidatų sąrašo) remti pasirašydamas įprastame popieriniame parašų rinkimo lape.

  • Kandidatų į Respublikos Prezidentus parėmimas elektroniniu būdu vyksta nuo popierinių parašų rinkimų lapų išdavimo dienos iki grąžinimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014-02-22 ir ne vėliau kaip iki 2014-03-27.  
  • Kandidatų sąrašų rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimas elektroniniu būdu vyksta nuo popierinių parašų rinkimų lapų išdavimo dienos iki grąžinimo dienos, bet ne anksčiau nei 2014-03-01 ir ne vėliau kaip iki 2014-04-10.

Naudinga informacija:

2014 m. vasario 12 d. Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimas Nr. Sp-34 „Dėl kandidato į Lietuvos Respublikos Prezidentus ir kandidatų sąrašo rinkimuose į Europos Parlamentą parėmimo elektroniniu būdu tvarkos aprašo patvirtinimo"

Gynėjų g. 8, LT-01109 Vilnius
Biudžetinės įstaigos kodas: 188607150
Telefonas: +370 5 239 6902
Faksas: +370 5 239 6960
El. paštas: rinkim@vrk.lt