Informacija apie įkainių 2013 metams pakeitimą

Pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas. Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai iki kiekvienų metų sausio 1 dienos VRK pateikia politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, o šie ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios gali būti pakeisti su VRK sutikimu. VRK įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto tinklalapyje.


VRK sprendimai dėl politinės reklamos įkainių ir sąlygų pakeitimo:

 Eil. Nr.  Pavadinimas  Data  Nr.
 1  Dėl 2013 metais politinei reklamai taikytinų viešosios įstaigos "Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija" įkainių ir sąlygų pakeitimo  2013-02-05  Sp-47
 2  Dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pateiktų 2013 metais taikytinų politinės reklamos įkainių ir sąlygų keitimo  2013-02-15  Sp-52
 3  Dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pateiktų 2013 metais taikytinų politinės reklamos įkainių ir sąlygų keitimo  2013-02-25  Sp-58
 4  Dėl UAB „TELE-3" prašymo keisti televizijos TV8 politinės reklamos įkainius ir sąlygas  2013-11-07  Sp-141
 5  Dėl viešosios informacijos rengėjų ir skleidėjų pateiktų 2013 metais taikytinų politinės reklamos įkainių ir sąlygų keitimo  2013-11-07  Sp-1422013 metais politinei reklamai taikomi įkainiai ir sąlygos