Informacija apie įkainių 2012 metams pateikimą ir patikslinimą

Pagal Politinių partijų ir politinių kampanijų finansavimo bei finansavimo kontrolės įstatymo 19 straipsnio 3 dalį politinės kampanijos laikotarpiu viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai politinę reklamą gali skleisti tik pagal visiems politinės kampanijos dalyviams vienodus įkainius ir sąlygas. Viešosios informacijos rengėjai ar skleidėjai iki kiekvienų metų sausio 1 dienos VRK pateikia politinės kampanijos laikotarpiu taikytinus politinės reklamos įkainius ir sąlygas, o šie ne vėliau kaip iki politinės kampanijos laikotarpio pradžios gali būti pakeisti su VRK sutikimu. VRK įkainius nedelsdama paskelbia savo interneto tinklalapyje.

2012 metams pateiktus įkainius ir sąlygas peržiūrėjo VRK nariai Inga Bučinskienė ir Edmundas Sakalauskas. Apie nustatytas klaidas ar netikslumus viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai informuoti  el.paštu. Šiuo metu įkainiai yra tikslinami. 


VRK sprendimai dėl politinės reklamos įkainių ir sąlygų pakeitimo:

1 lentelė
Eil. Nr. Pavadinimas Data Nr.
1 Dėl 2012 metais politinei reklamai taikomų įkainių ir sąlygų pakeitimo 2012-02-07 Sp-14
2 Dėl 2012 m. vasario 7 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo Nr. Sp- 14 "Dėl 2012 metais politinei reklamai taikomų įkainių ir sąlygų pakeitimo" papildymo nauju punktu 2012-02-28 Sp-16
3 Dėl 2012 m. vasario 7 d. Vyriausiosios rinkimų komisijos sprendimo Nr. Sp- 14 "Dėl 2012 metais politinei reklamai taikomų įkainių ir sąlygų pakeitimo" papildymo nauju punktu 2012-03-20 Sp-25

 

VRK sprendimai dėl politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo po 2012 m. sausio 1 d.:

2 lentelė 
Eil. Nr. Pavadinimas Data Nr.
1 Dėl UAB "Savaitė" politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo 2012-01-10 Sp-3
2 Dėl UAB "Savaitės ekspresas" politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo 2012-01-10 Sp-4
3 Dėl VšĮ Kupiškio televizijos ir informacijos centro politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo 2012-01-10 Sp-5
4 Dėl UAB "Iks" politinės reklamos įkainių ir sąlygų pateikimo 2012-01-10 Sp-8

 

2012 metais politinei reklamai taikomi įkainiai ir sąlygos

Pastaba: Įkainių ir sąlygų, kurie pagal VRK sprendimus (1 lentelė) buvo pakeisti įvedant į sistemą naujai, nurodoma pateikimo data yra po 2012-01-02.